مقایسه سطوح مختلف سوسپانسیون میکروجلبک کلرلا در عملکرد وزنی جوجه گوشتی در

جلبک کلرلا ولگاریس در صنعت دام، طیور و آبزیان نقش مهمی را ایفا می­کند. همچنین به­عنوان داروی جایگزین آنتی­بیوتیک مورد استفاده در این صنایع کاربردهای وسیعی دارد. مواد معدنی و ویتامین­های زیادی که در جلبک­های دریایی وجود دارد، استفاده از آنها را در صنعت مرغداری افزایش داده ­است. این تحقیق به­ منظور تعیین اثرات نوشیدنی (سوسپانسیون) میکروجلبک کلرلا بر حذف آنتی­بیوتیک و عملکرد وزنی در جوجه­های گوشتی از ۱تا ۴۲ روزگی انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تیمار و سه تکرار (هر تکرار ۱۲ قطعه جوجه) و با ۱۸۰ قطعه جوجه گوشتی (سویه هما) اجرا گردید. با توجه به نتایج بدست آمده هرچند وزن تیمارها از نظر آماری اختلاف معنی­دار نداشت اما تغییرات آن نشان از افزایش وزن در تیمارهای ۳ ( ۱۰۰ درصد) و تیمار ۵ ( ۱۰۰ درصد با آنتی بیوتیک) نسبت به تیمار شاهد داشت. همچنین تیمار ۲ (۷۰ درصد) تقریبا هم وزن شاهد بود. می‌توان نتیجه گرفت با استفاده سوسپانسیون میکروجلبک کلرلا در پرورش جوجه­های گوشتی انتظار افزایش وزن داشت و همچنین می­تواند به عنوان جایگزین آنتی­بیوتیک در پرورش جوجه­های گوشتی معرفی گردد.دریافت نسخه PDF