مروری برگیاهان آبزی دارای خواص دارویی

گیاهان آبزی شامل گونه­های جهان­وطن متعدد و متنوع بسیاری هستند که در آب­های گرم، شیرین و لب شور نقاط مختلف جهان پراکنش دارند. با توجه به نقش بسزای گیاهان آبزی در تصفیه و تعادل اکولوژیکی اکوسیستم­های آبی، این گیاهان به عنوان مهم­ترین ساختار هر اکوسیستم آبی تلقی می­شوند. در کشورهای مختلف، گیاهان آبزی دارای ارزش غذایی و دارویی متعددی هستند. گیاهان آبزی­دارویی بر خلاف گیاهان دارویی خشکی­زی که بی­شک هر فردی با آن­ها آشنایی دارد، کمتر شناخته شده­اند و چنین تحقیقاتی بیشتر به گیاهان آب شور یا جلبک­های دریایی متمرکز بوده‌اسـت. در این مطالعه، مقالات اخیر انتشار یافته در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و فهرست جامعی از گیاهان آبزی به همراه خواص دارویی و اندام­های مصرفی آن­ها ارائه شده است. در این تحقیق، تعداد  ۱۲۴ گونه گیاهی آبزی متعلق به ۲۷ خانواده معرفی شده‌است. با توجه به اهمیت گیاهان آبزی در زمینه­های مختلف نظیر صنایع دارویی، تعادل اکسیژن اکوسیستم­های آبی و پایش زیستی فلزات سنگین و همچنین با توجه به وجود خشکسالی­های اخیر، بایستی تمهیداتی جهت حفاظت از اکوسیستم­های آبی ایران و بهره‌برداری اصولی از گیاهان آبزی فراهم گردد.دریافت نسخه PDF