بررسی سه گروه از ریزجلبک‌ها(Cyanophyta، Chlorophyta وBacillariophyta) در تغذیه بچه ماهیان فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix)

جهت بررسی تغذیه بچه ماهیان فیتوفاگ در استخرهای پرورشی، همزمان با شروع فصل گرما و پرورش بچه ماهیان فیتوفاگ، با هدف شناسایی ترکیب گونه­ای پلانکتونی استخرها و محتویات روده، بچه ماهیان ۶-۳ گرمی از ۳ استخر پرورش ماهیان گرم­آبی واقع در استان مازندران صید شدند و سپس توسط فرمالین فیکس و به آزمایشگاه پلانکتون­شناسی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر انتقال داده شدند. طبق مطالعات انجام شده تفاوت­های اساسی در هضم غذایی ماهیان فیلترکننده بر اساس انواع غذاهای ذکر شده در بالا وجود داشته و بیشترین اختلاف در هضم ریزجلبک­های سبز و سبز آبی (سیانوفیتا) قابل رویت است. میانگین حضور گونه­های تغذیه شده در دستگاه گوارش ماهی کپور نقره­ای(ابتدای روده و انتهای روده نشان داده­است که، بیشترین گروه مصرف­شده در دستگاه گوارش مربوط به گروه کلروفیتا بامیانگین ۳۹٫۲ درصد در ابتدای روده ماهیان مورد بررسی و حداکثر ۶۹٫۳ درصد مشاهده شد. این عدد در انتهای روده کپورهای نقره­ای بررسی شده برابر ۳۴٫۹ و حداکثر ۴۶٫۴ درصد دیده شد. در رده­های بعدی برای تغذیه به­ترتیب باسیلاریو فیتا در رده دوم، سیانو فیتا در رده سوم از نظر گروه­های تغذیه ای برای ماهی فیتو فاگ قرار داشتند. در نتیجه پیشنهاد می­گردد که مطالعات بیشتری روی چگونگی کوددهی و نسبت استفاده از کودها در جهت غنی­تر نمودن آب استخر از ریزجلبک­های راحت هضم­تر صورت گیرد تا بتوان بازدهی بیشتری در پرورش ماهیان فیتوفاگ داشت.دریافت نسخه PDF