بررسی تنوع گونه ای فیتوپلانکتون های دریاچه الیمالات

با توجه به سهم عمده غذاهای دریایی در سلامت انسان و نیز توسعه صنعت پرورش آبزیان در کشور، نیاز به منبع تغذیه‌ای مفید، سالم و در عین حال کم­هزینه برای لاروها و نوزادان آبزیانی نظیر میگو و ماهی روز به­روز افزایش می­یابد. بررسی منابع تغذیه‌ای مفید برای افزایش هر چه بیشتر تعداد زئوپلانکتون، ناگزیر به انجام بررسی­ها و مطالعات آزمایشگاهی بر روی سویه­های جلبک­های تک­سلولی به­عنوان فیتوپلانکتون که منابع مهم، کارآمد و ارزانی در تغذیه زئوپلانکتون می­باشند می­انجامد. زیرا جلبک­های تک­سلولی به­عنوان تولیدکنندگان مواد آلی در حیات اکوسیستم­های آبی و تداوم زنجیره­های غذایی نقش اساسی دارند، لذا بر این اساس در این پژوهش به بررسی تنوع گونه­ای فیتوپلانکتون­های دریچه الیمالات پرداخته شده­است. نمونه­برداری در دریاچه الیمالات واقع در شهرستان نور در سال ۱۳۹۶ انجام شد. در این پژوهش ۶۸ گونه فیتوپلانکتون در ۵ شاخه و ۳۷ جنس شناسایی شدند. شاخه­های کلروفیتا(Chlorophyta) با ۲۹ گونه، باسیلاریوفیتا ( Bacillariophyta) با ۲۲ گونه، اوگلنوفیتا (Euglenophyta) با ۹ گونه، سیانوفیتا (Cyanophyta) با ۵ گونه و پیروفیتا (Pyrrophyta) با ۳ گونه به­ترتیب از بیشترین تا کمترین تنوع گونه­ای برخوردار بوده ­اند. شاخه باسیلاریوفیتا با درصد تراکم ۲۲/۴۸ % و گونه  سیکلوتلا(Cyclotella sp.) با  تراکم ۸/۱۰۲۲ ( میلیون سلول در مترمکعب) از بالاترین شاخص غالبیت برخوردار بوده­ اند.دریافت نسخه PDF