ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره الکلی میکروجلبک کلرلاجمع آوری شده از شهرستان نوشهر

رادیکال‌های آزاد نقش مهمی در ایجاد بیماری های مختلف دارند و ترکیبات ضد اکسیدان می‌توانند در پیش گیری و درمان این بیماری ها مفید باشند. امروزه آنتی‌اکسیدان های طبیعی نسبت به مصنوعی سالم‌تر و ایمن تر بوده و محدود به منابع خشکی زی نمی باشند.ترکیبات زیستی فعال موجود در جلبک ها دارای اثرات گسترده ضدباکتریایی، ضد توموری، ضد قارچی، آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی هستند، میکرو جلبک کلرلا از منطقه سیسنگان واقع در استان مازندران جمع آوری گردید پس از شناسایی خشک گردیده سپس با روشهای متداول عصاره گیری شد و فعالیت آنتی اکسیدانتی ان با روش DPPH و محتوی فنول و فلاونوئید آن مورد ارزیابی قرار گرفت در بررسی اثرات انتی اکسیدانتی با روش  DPPHمیزان IC50 =780 mg.ml تعیین گردید و میزان فنل و فلاونوئید آن به ترتیب ۴۴٫۶  و۳۲٫۱۲mg/ml  تعیین شد در نتیجه عصاره جلبکی مورد نظر دارای منبع آنتی اکسیدانی با ارزشی می باشد، همچنین  عصاره اتانولی جلبک مورد نظر دارای مقدار بالای فنل می باشد که باعث مهار رادیکالهای آزاد می شود.دریافت نسخه PDF