شماره چهارم – پاییز ۹۸

دوره و شماره: دوره نخست، پاییز ۱۳۹۸ – شماره پیاپی: ۴

 • روی جلد
 • پشت جلد

در این شماره می خوانید…

 1. مقایسه سطوح مختلف سوسپانسیون میکروجلبک کلرلا در عملکرد وزنی جوجه گوشتی در
  نویسنده: ناشر مشاهده مقاله
 2. شکوفایی سیانوباکتریایی دراکوسیستم مانگرو: چالشها و راهبردها
  نویسنده: ناشر مشاهده مقاله
 3. ورود شانه دار و اثرات آن در فرصتها و چالشهای پرورش ماهی در قفس در دریای خزر
  نویسنده: ناشر مشاهده مقاله
 4. مقایسه خصوصیات زیست¬سنجی دو گونه گاوماهی شنی (Neogobius pallasi) و گاو ماهی خالدار (Neogobius melanostomus) بخش جنوب شرقی دریای خزر
  نویسنده: ناشر مشاهده مقاله
 5. مروری بر وضعیت صید ماهیان خاویاری در شرکت های تعاونی پره و صیدگاههای ماهیان خاویاری در سواحل ایرانی دریای خزر (استان مازندران)
  نویسنده: ناشر مشاهده مقاله

داوران این دوره

خانم مهندس آسیه مخلوق
آقای دکترعلی سالاری پور
آقای دکتر محسن گذری
آقای دکتر ابوالقاسم روحی

همکاران این دوره